ข้อดีของผงโกจิเบอร์รี่แห้งแบบสเปรย์

06-01-2023

1. ปริมาณของผงโกจิเบอร์รี่ เอส.ดี มีอิทธิพลในทางบวกและความสามารถในการละลายในน้ำเพิ่มขึ้น

2.  ;เอส.ดี ผงโกจิเบอร์รี่ เป็นกระบวนการที่ค่อนข้างง่ายและสั้น

3. การทำแห้งแบบพ่นฝอยมีราคาถูกกว่าการทำแห้งแบบแช่เยือกแข็งเอส.ดี ผงโกจิเบอร์รี่ มีราคาถูกกว่า  ;เอฟ.ดี ผงโกจิเบอร์รี่.

4.  ;เครื่องทำแห้งแบบพ่นฝอยมีความจุมากกว่าเครื่องทำแห้งแบบแช่เยือกแข็งมาก


wolfberry

รับราคาล่าสุดหรือไม่ เราจะตอบกลับโดยเร็วที่สุด (ภายใน 12 ชั่วโมง)

นโยบายความเป็นส่วนตัว